Medezeggenschap werkt!

Grote kans dat u medezeggenschap net zo boeiend vindt als ik. Meepraten, meedenken, en meebeslissen over het beleid van de organisatie waarin je werkt. Medezeggenschap komt de organisatie ten goede. Het draagt bij aan zorgvuldige besluitvorming en het geeft medewerkers de mogelijkheid invloed uit te oefenen op hun werksituatie. Dat is zinvol en erg interessant, maar zeker niet altijd makkelijk. Om dat goed te doen moet je over voldoende kennis en vaardigheden beschikken.

En om daar als trainer of adviseur een bijdrage aan te leveren, dát vind ik nou boeiend!